Durf … gewoon over de ‘Onze Lieve Vrouw groepen’ te spreken

Tijdens de week van zaterdag 25 maart, het feest van Maria Boodschap, tot zondag 2 april 2023

We bevinden ons in de vastentijd, die uitmondt in het Pascha van de Heer en die « gaat heen in de gehele wereld en verkondigt het Evangelie aan alle schepselen… » (Mc 16,9-15). (Mc 16,9-15) waarmee we vertrouwd zijn.

Een missie die werd uitgevoerd door een groep discipelen die noch de machtigste, noch de rijkste, noch de meest « intelligente » van hun tijd waren. Hun durf, geïnspireerd door de Heilige Geest, veranderde onze geschiedenis voorgoed. Een bewijs van Geloof, geschreven met hoofdletters.

Een vastentijd actie

Blijheid moet gedeeld worden. Daarom wilden wij in deze vastentijd een « Week van Audacity » lanceren, waarin wij al onze teams uitnodigen om het goede nieuws te delen, de vreugde om deel uit te maken van de teams van Onze Lieve Vrouw.
Geloof is een kwestie van overdracht. Van Abraham tot Jacob, van Jezus tot de apostelen, van onze ouders tot onze kinderen, wordt het geloof doorgegeven door getuigenis. Daarom is het essentieel om als actieve getuige deel te nemen.

Wij getuigen van wat wij beleven : Als echtpaar, als vrouw of man die de keuze heeft gemaakt, recent of lang geleden, dat liefde tussen man en vrouw mogelijk is, in trouw, in duur, in naastenliefde, gisteren, vandaag en morgen!

Door haar onvoorwaardelijk « JA » op de aankondiging die haar werd gedaan, begeleidt Maria ons en helpt zij ons bewust te worden dat deze uitdaging elke dag mogelijk is. Tussenkomen bij Maria is een vertrouwenwekkende manier om onszelf in God te vinden 😊

Laten we net als Marie « Ja » durven zeggen.

Durf onze vreugde om deel uit te maken van de teams rondom ons uitstralen !

Praktische informatie

Wie: als gezinsgroep of als koppel of als Geestelijke Begeleider

Wat: een week om de vreugde van de gezinsgroepen aan te kondigen zonder het voorstel van het Tandem-koppel te vergeten

Hoe: door een of ander idee uit de ideeënbus te trekken,…

Wanneer: van 25 maart (feest van de Aankondiging) tot zondag 2 april 2023

Waar: op alle plaatsen waar we leven

Maak je keuze als gezinsgroep of als koppel:

1. Verspreiding van kaarten en flyers, ervoor zorgen dat jullie parochie documentatie heeft over Onze Lieve Vrouw Groepen en Tandem-Koppel.

2. Plak de OLVG sticker op de auto, op de mobiele telefoon, op ons facebook account tijdens deze week of op Instagram;

3. Getuigenis afleggen op het einde van een mis;

4. « Kom bij ons eten » campagne! Nodig verschillende jonge koppels samen uit aan onze tafel;

5. Stel de gemengde groepen (20 maart sector Vlaanderen) of een vergadering van de gezinsgroep open voor andere koppels; 

6. Schrijf een artikel voor het regionale bulletin, “La Lettre”, een parochieblad;

7. Het communiceren via sociale netwerken met een capsule van 5 mini-getuigenissen, op ‘do it yourself’ basis door een gezinsgroep zelf;

8. Het zich kenbaar maken als leden van de gezinsgroepen bij priesters;

9. Ontmoetingen met de cellen ‘Echtparen en Gezinnen’ van de parochies;

10. Getuigen op een kermis, een openbare markt of een rommelmarkt;

11. Jonge « bevriende » echtparen per post feliciteren met hun 1, 2, 5-jarig huwelijk. En voor hen bidden.

12. Het verspreiden van de uitnodiging voor de dag voor jonge echtparen (3 juni in Maredsous) – Flyer beschikbaar in de volgende nieuwsbrief en aankondiging op de website.

13. En bovenal worden jullie allen uitgenodigd om te bidden voor dit project verspreiding en voor de deelnemers, bijvoorbeeld door vanaf 17 maart elke dag het Magnificat te bidden, negen dagen lang, om dit initiatief te ondersteunen!     

Hulp nodig ?

Vragen over dit project? Neem contact op met : Béatrice et Etienne Coppieters

Documentatie nodig om te verspreiden?

In de nieuwsbrief van maart ontvangt u al wat documentatie om uit te delen.

Om meer END-OLVG kaarten, Tandem Koppel flyers, stickers te bekomen:

Jullie vinden op onze website de lijst van de gezinsleden « contactpunten » waar jullie documentatie kunnen krijgen. Afhankelijk van de persoon zal de documentatie beschikbaar zijn vanaf 10 maart tot ten laatste op 20 maart: contacteer het lid van het contactpunt of het secretariaat.

Als jullie te ver van een contactpunt verwijderd zijn, kunnen jullie contact opnemen met Anne-Marie om de documentatie per post te ontvangen.

Deelnemen aan de wedstrijd:

Stuur vóór 15 april een korte feedback in de vorm van foto’s en enkele zinnen via het secretariaat.

Er wordt een prijs uitgereikt!

Enerzijds aan de gezinsgroep, het koppel of de GB die het meest creatief is geweest

Anderzijds aan de gezinsgroep, het koppel of de GB die het grootste aantal acties heeft uitgevoerd.

De organisatiegroep van dit project zal de winnaars aanwijzen.

Partager cette page...